Tag: gops sochaczew

udostępnij: 

Aktualności - 326

GOPS Sochaczew poszukuje kandydatów na stanowisko opiekuna osoby starszej

l">GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE po­szu­kuje osób do za­trud­nie­nia na sta­no­wi­sko opie­kuna osoby starszej - umowa zlecenie. Miej­sce pracy : Te­ren Gminy Sochaczew— w miej­scu za­miesz­ka­nia osoby wy­ma­ga­ją­cej usług opiekuńczych, mie­sięczna ilość go­dzin uza­leż­niona od po­trzeb klienta. In­for­ma­cje do­dat­kowe  można uzy­skać w …


GOPS Sochaczew poszukuje kandydatów na stanowisko opiekuna osoby starszej

">GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE po­szu­kuje osoby do za­trud­nie­nia na sta­no­wi­sko opie­kuna osoby starszej - umowa zlecenie. Miej­sce pracy : Te­ren Gminy Sochaczew— w miej­scu za­miesz­ka­nia osoby wy­ma­ga­ją­cej usług opiekuńczych, mie­sięczna ilość go­dzin uza­leż­niona od po­trzeb klienta. In­for­ma­cje do­dat­kowe  można uzy­skać w …


Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców w GOPS Sochaczew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie zaprasza rodziców dzieci w wieku szkolnym (mieszkańców Gminy Sochaczew) na spotkanie z psychologiem Panią Adrianną Szczepanik z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej. Warsztaty dotyczyć będą kompetencji wychowawczych dla rodziców, omawiane będą  relacje rodzic–dziecko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie 28.05.2015 d…