To jest wersja archiwalna strony sochaczew.pl

 
Biuletyn Informacji PublicznejPolityka JakościZwiązek Miast PolskichWyślij e-mail

Szkoły i Przedszkola

a a a


Sochaczew jest ważnym ośrodkiem kulturalno – oświatowym regionu. Najmłodsze dzieci mogą Szkoła Podstawowa nr 7korzystać z działalności żłobka miejskiego oraz 5 przedszkoli, do których uczęszcza około 500 maluchów. Starsi uczniowie kształcą się w 4 szkołach podstawowych edukujących około 3000 dzieci oraz 3 gimnazjach, do których uczęszcza około 1600 uczniów .

We wszystkich szkołach funkcjonuje 16 grup świetlicowych. W placówkach oświatowych utworzono 7 oddziałów integracyjnych – cztery w Przedszkolu Nr 4, trzy w Szkole Podstawowej Nr 4, oraz kilka oddziałów klas sportowych. Każda szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, świetlicę ze stołówką oraz salę gimnastyczną. Przedszkola utrzymywane są ze środków budżetu miasta, a szkoły podstawowe i gimnazja z budżetu miasta i subwencji oświatowej. Z chwilą przejęcia szkół przez miasto tj. od 1992 roku Rada Miejska systematycznie przeznacza środki finansowe na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych. Szkoła Postawowa nr 4Dzięki temu wybudowano Gimnazjum Nr 2 z salą gimnastyczną, otwarto Gimnazjum Nr 3 oraz kompleksowo ocieplono kilka placówek. Zostało również dobudowane nowe skrzydło Szkoły Podstawowej Nr 4 do użytku najmłodszych uczniów, a także od 2008 roku dzieci niepełnosprawne od przedszkola do klas gimnazjalnych mają możliwość edukacji w placówkach prowadzonych przez miasto. W obecnej chwili natomiast trwa budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1.

Ponadto na terenie miasta znajdują się Szkoła Podstawowa przy Poradni „Aga”, Prywatne Gimnazjum przy ulicy Stadionowej, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz dla osób chętnych kontynuować naukę na studiach – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.


Pracownie komputerowe

W bardzo dużym zakresie placówki oświatowe pozyskały komputery z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” i projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i od sponsorów.
W pracowniach komputerowych na terenie miasta znajduje się łącznie 159 komputerów, w tym w:
- Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II - 45 szt.
- Gimnazjum Nr 2 im. Władysława Jagiełły – 32 szt.
- Zespole Szkół im. Fryderyka Chopina, w skład którego wschodzą Giminazjum Nr 3 oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 - 22 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej – 24 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego – 34 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. J. Korczaka – 32 szt.
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. J. Brzechwy – 6 szt.
- Miejskie Przedszkole Nr 7 im. M. Montessori - 4 szt.


Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej, ul. 15 Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew, tel.(046) 862-22-76
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego, ul. Hanki Sawickiej 5, 96-500 Sochaczew, tel.(046) 862-24-61
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. J. Korczaka, ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew, tel. (046) 862-21-08
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. F. Chopina, ul. Chopina 99, 96-503 Sochaczew, tel. (046) 863-37-77 (część Zespołu Szkół)

Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Hanki Sawickiej 7, 96-500 Sochaczew, tel.(046) 862-24-49
Gimnazjum Nr 2, ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, tel.(046) 862-81-01
Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie (część Zespołu Szkół)

Przedszkola Miejskie

Przedszkole Nr 1 , ul. Hanki Sawickiej 2, 96-500 Sochaczew, tel. (046) 862-26-48
Przedszkole Nr 3, im. J. Brzechwy, ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew, tel. (046) 862-41-70
Przedszkole Nr 4, ul. 15 sierpnia 50, 96-500 Sochaczew, tel. (046) 863-09-20
Przedszkole Nr 6, im. J. Tuwima, ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew, tel. (046) 863-26-43
Przedszkole Nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15, 96-500 Sochaczew, tel. (046) 862-33-80


powered by e-Sochaczew.pl

©2008 Urząd Miejski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew;tel: +48 (prefiks) 46 862-22-35
fax: +48 (prefiks) 46 862-26-02
sekretariat@sochaczew.pl