Realizacja projektu „Czas na samodzielność” IV edycja - Sochaczew - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie


» » » a a a
 

Realizacja projektu „Czas na samodzielność” IV edycja

dodany: 2011-08-17, godz. 15:32


Realizacja projektu „Czas na samodzielność” IV edycja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka podległa Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie już po raz IV realizuje zamierzenia projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2.

Celem projektu jest realizacja nowych, innowacyjnych pomysłów ułatwiających start życiowy i zawodowy uczestnikom. Program skierowany jest do rodzin najuboższych, osób niepełnosprawnych oraz dla opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Koszt całego projektu to 699.988 zł w tym wkład własny ze środków Starostwa Powiatowego i środków PFRON wynosi 73.500 zł. Każda z edycji obejmuje 50 osób objętych pomocą. Do chwili obecnej zrealizowano dla uczestników projektu 14 - dniowy turnus integracyjny wraz z kursem dekupażu i treningami umiejętności społecznych, obejmujących porady psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Część indywidualna czyli zajęcia wyrównawcze wg. indywidualnych potrzeb edukacyjnych dla każdego uczestnika odbyła się na miejscu natomiast spotkania grupowe miały miejsce na wyjeździe. W turnusie wzięło udział 50 osób, w nadmorskiej miejscowości Darłówek w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym PIRAMIDA. Jest to ośrodek składający się z pięciu budynków usytuowanych na rozległym zielonym terenie w zacisznej dzielnicy Darłówka, w odległości ok. 200 m od morza. Dzielnica, w której położony jest Ośrodek prawie w całości pozbawiona jest ruchu pojazdów samochodowych, co zapewnia spokój, ciszę i bliski kontakt z przyrodą. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i w swojej ofercie dla uczestników turnusu oferuje min.: ćwiczenia z kijkami, nordic walking, gimnastykę na plaży, hipoterapię, hydromasaże, fizykoterapię, kinezyterapię, wiele zjazdów przystosowanych dla wózków. W tym samym ośrodku, tegorocznej edycji zaplanowano również 14 dniowy turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych, przewidziany na 20 sierpnia br. W trakcie realizacji jest również kurs prawa jazdy kat. B dla 13 osób. Uczestnicy są już po cześci teoretycznej i zaczynają obecnie część praktyczną. Kolejnym z założeń są badania profilaktyczne dla 10 osób, które są niezbędne do podjęcia ewentualnego zatrudnienia. Warsztaty wideofilmowania z elementami fotografii, służące poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie są również przewidziane w projekcie a jego realizację zaplanowano na wrzesień tego roku.
Ponad to planowane jest wypłacenie zasiłków dla 8 wychowanków rodzin zastępczych i domu dziecka na usamodzielnienie się po skończeniu szkoły z przeznaczeniem na pomoce w starcie życiowym. Przewidziano również comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki. - Przystąpienie do realizacji projektu umożliwia zdobycie kwalifikacji przez uczestników co zwiększy ich szanse życiowe i taki jest nasz cel i cel projektu – podkreśla starosta Tadeusz Koryś. Wszystkie zajęcia przewidziane dla uczestników projektu są całkowicie nieodpłatne i stwarzają niewątpliwie ogromną szansę adaptacji społecznej – dodaje wicestarosta Janusz Ciura.Oczekiwane rezultaty i zamierzenia wynikające z uczestnictwa Starostwa Powiatowego w projekcie to głównie czynnik społeczny, który dla władz samorządowych jest bardzo istotny. - Poprawa indywidualnej samooceny oraz poczucia własnej wartości uczestników, podwyższenie ich motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, uczynią z tych ludzi z pewnością bardziej wartościowych na rynku pracy co pomoże im w życiu – dodaje starosta. Nabycie umiejętności informatycznych, podstaw przedsiębiorczych w kontekście samozatrudnienia, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz radzenia ze stresem, jak i wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania to m.in. cel przystąpienia do projektu. Człowiek jest uzależniony od wielu czynników społecznych, ekologicznych, przestrzennych, ekonomicznych i kulturowych. Uzupełniają się one nawzajem, tworząc jedną całość, a ich współzależność powoduje, iż konieczne jest stworzenie lokalnej polityki działania, które w najlepszy sposób spełni oczekiwania społeczności. Stworzone plany staja się wytycznymi do realizacji działań jakie Starostwo sobie stawia, chcąc je zrealizować czynnie uczestniczy w projektach skierowanych do społeczeństwa naszego regionu i efektywnie poszukuje środki pozabudżetowe na tego typu cele, wychodząc naprzeciw potrzebującym.

 

 

Średnia: 0/5 | Ocen: 0


 
 


Zdjęcia do artykułu (2) - wyświetl wszystkie:


ośrodek PIRAMIDA - Darłówek

Reklama 

Interwencje i pomoc - zobacz podobne
subskrybuj:śledź temat


Komentarze do wpisu (0)


Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu. Chcesz być pierwszy?


dodaj swój komentarz

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie

Powiązane grupy


77 użytkowników
394 wątków

subskrybuj:36 użytkowników
276 wątków

subskrybuj:36 użytkowników
174 wątków

subskrybuj:13 użytkowników
25 wątków

subskrybuj:8 użytkowników
25 wątków

subskrybuj:


Powiązane tagi