Przetarg - Sochaczew - Ziemia Sochaczewska


» » » a a a
miasto Sochaczew  

Przetarg

dodany: 2010-08-17, godz. 13:06


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 221214-2010 z dnia 2010-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sochaczew
Usługę drukowania i dostawy raz w tygodniu gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska w nakładzie 3.300 szt.( z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie trwania umowy) o poniższych wymaganiach: ilość stron- 16 (w tym 4 strony...
Termin składania ofert: 2010-08-03
________________________________________
Sochaczew: Druk i dostawa gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska
Numer ogłoszenia: 222315 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221214 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tygodnik "Ziemia Sochaczewska", ul. Wąska 17, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 0-46 862 23 55 0-46 862 23 55 , faks 0-46 862 75 19.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługę drukowania i dostawy raz w tygodniu gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska w nakładzie 3.300 szt.( z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie trwania umowy) o poniższych wymaganiach: ilość stron- 16 (w tym 4 strony barwne, 12 stron czarno - białych), format - A3, papier - gazetowy do 50 g /mkw. Zamawiający przekazuje materiały gotowe do druku w formie elektronicznej na CD w każdy poniedziałek do godz. 18.00. Przy wykonaniu tego zadania Wykonawca będzie otrzymywał płytę CD z opracowanym tekstem i ilustracjami w programie VENTURA COREL 8 (VP, PRN). Wydrukowany nakład zamawiający odbiera z drukarni we własnym zakresie w poniedziałek do godziny 22.00. W przypadku świąt państwowych i kościelnych wypadających we wtorek, gazeta będzie ukazywać się w poniedziałek. Płyty CD będą w tym przypadku przekazywane drukarni w indywidualnie ustalonym terminie...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• POLSKAPRESSE Sp. z o.o., ul. Matuszewska14, 03-876 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 0,23
• Oferta z najniższą ceną: 0,23 / Oferta z najwyższą ceną: 0,63
• Waluta: PLN.

 

 

Średnia: 0/5 | Ocen: 0


 
 


Reklama 

subskrybuj:śledź temat


Komentarze do wpisu (0)


Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu. Chcesz być pierwszy?


dodaj swój komentarz

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie

Powiązane grupy


56 użytkowników
783 wątków

subskrybuj:41 użytkowników
349 wątków

subskrybuj:13 użytkowników
25 wątków

subskrybuj:8 użytkowników
25 wątków

subskrybuj:7 użytkowników
16 wątków

subskrybuj: