» » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

Pomoc spo貫czna nowe kryterium dochodowe

Autor:
Gmina: M這dzieszyn
dodany: 2012-08-27Nowe kryterium dochodowe, now wysoko嗆 zasi趾u sta貫go i innych 鈍iadcze przewidzianych w ustawie o pomocy spo貫cznej, wprowadzi Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteri闚 dochodowych oraz kwot 鈍iadcze pieni篹nych z pomocy spo貫cznej.

Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem 1 pa寮ziernika 2012r.
Do kwoty 529 z wzro郾ie maksymalna wysoko嗆 zasi趾u sta貫go. Wzro郾ie r闚nie maksymalna wysoko嗆 specjalnego zasi趾u celowego. Wy窺za b璠zie podstawa 鈍iadczenia dla dziecka wychowuj帷ego si w rodzinie zast瘼czej, na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki. Kwoty te s powi您ane z wysoko軼i kryterium dochodowego. Nowe kryterium dochodowe zmniejszy jednocze郾ie dotychczasow odp豉tno嗆 za us逝gi opieku鎍ze dla senior闚 i os鏏 niepe軟osprawnych i wy篡wienie w ramach systemu publicznej pomocy spo貫cznej.
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z p騧n. zm.1)) zarz康za si, co nast瘼uje:

1. Ustala si nast瘼uj帷e zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty 鈍iadcze pieni篹nych z pomocy spo貫cznej:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodaruj帷ej – w wysoko軼i 542 z,
b) dla osoby w rodzinie – w wysoko軼i 456 z;

2) kwoty 鈍iadcze pieni篹nych z pomocy spo貫cznej:
a) minimaln kwot 鈍iadczenia pieni篹nego na utrzymanie i pokrycie wydatk闚 zwi您anych z nauk j瞛yka polskiego dla cudzoziemc闚, kt鏎zy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod嬈y lub ochron uzupe軟iaj帷 – w wysoko軼i 531 z,
b) maksymaln kwot 鈍iadczenia pieni篹nego na utrzymanie i pokrycie wydatk闚 zwi您anych z nauk j瞛yka polskiego dla cudzoziemc闚, kt鏎zy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod嬈y lub ochron uzupe軟iaj帷 – w wysoko軼i 1260 z,
c) maksymaln kwot zasi趾u sta貫go – w wysoko軼i 529 z,
d) kwot dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysoko軼i 250 z.
2. Traci moc rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteri闚 dochodowych
oraz kwot 鈍iadcze pieni篹nych z pomocy spo貫cznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055).
3. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem 1 pa寮ziernika 2012 r.

 

 

Reklama


Opinie i komentarze u篡tkownik闚 (0):

skomentuj ten artyku

Og這szenie p豉tne


daj og這szenie

Powi您ane tagi