Dzień Samorządowca 2009 - Sochaczew - Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego


» » » a a a
miasto Sochaczew  

Dzień Samorządowca 2009

dodany: 2009-05-27, godz. 00:12


27 maja co roku obchodzony jest Dzień Samorządowca. Tego dnia przypada rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Ówczesne prawo, wraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej ukształtowało dualistyczny (rządowy i samorządowy) model ustroju administracji publicznej w terenie.

Jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była wtedy gmina. Ustawa nadała jej osobowość prawną i umożliwiła ochronę sądową samodzielności. Jako organy gminy wskazano: radę oraz zarząd z wójtem, burmistrzem lub prezydentem na czele. Samorząd otrzymał prawo do posiadania mienia komunalnego oraz wyposażony został w dochody własne dodatkowo uzupełnione subwencjami i dotacjami z budżetu państwa.

Wspomniane daty wyznaczyły nie tylko nowe formy organizacyjne i nowe prawo. Przyczyniły się one również do realnego upodmiotowienia obywateli i społeczności lokalnych.

Aktualnie w naszym kraju funkcjonuje trójstopniowy samorząd terytorialny - gmina, lokalny – powiat, regionalny - województwo.

Dzień Samorządowca w tym roku ma szczególną wymowę. Przypada w rocznicę pierwszych po odzyskaniu suwerenności wyborów samorządowych, które odbyły się 19 lat temu – właśnie 27 maja 1990r.

Pod koniec drugiej dekady wolnej Polski, warto spojrzeć na pozytywne efekty działania samorządów i samorządowców. W natłoku codziennych informacji i sensacji dostarczanych przez media często trudno je zauważyć. Ale kiedy spojrzymy na stan konkretnej gminy czy miasta przed 19 laty i porównamy je do stanu obecnego, wtedy da się jasno dostrzec pozytywne efekty działania samorządów. Szereg dobrych inwestycji, urządzeń, udogodnień w naszej lokalnej przestrzeni, które wydają się oczywistością, jest efektem odpowiedzialnych działań samorządów.

Zarząd Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej chciałby serdecznie podziękować każdemu z członków samorządów Miasta i Powiatu Sochaczewskiego oraz samorządów gminnych za ich ciężką i mozolną pracę. Obecny kształt naszej Małej Ojczyzny, którą jest Sochaczew i Ziemia Sochaczewska w coraz większym stopniu jest efektem Państwa aktywności i podejmowanych dobrych decyzji.

Życzymy Państwu byście w dalszym ciągu w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra społeczności lokalnej. By każdy następny Dzień Samorządowca był okazją do coraz większej satysfakcji dla obywateli naszej społeczności z działań samorządów.


Zarząd Powiatowy
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

 

 

Średnia: 0/5 | Ocen: 0


 
 


Reklama 

subskrybuj:śledź temat


Komentarze do wpisu (0)


Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu. Chcesz być pierwszy?


dodaj swój komentarz

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie

Powiązane grupy

Powiązane tagi