» » » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

Czas na samodzielność

Autor:
Gmina: Sochaczew
dodany: 2008-08-28„CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie jest realizatorem projektu „Czas na samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.

Projekt jest adresowany, głównie ludzi młodych, z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są lub byli wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub mają orzeczoną grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności.

Celem projektu jest:
- zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze jak również osoby niepełnosprawne,
- przygotowanie do samodzielnego życia,
- wspieranie i pomoc specjalistyczne dla rodzin zastępczych w przygotowaniu wychowanków do życia poza rodziną,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
- nabycie kompetencji zawodowych,
- diagnoza predyspozycji zawodowych i dokonanie wyboru ścieżki zawodowej,
- integracja społeczna dzieci opuszczających rodziny zastępcze i osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu planujemy zorganizować m. innymi :
- kurs prawa jazdy
- kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
- kurs – Jak sobie radzić na rynku pracy
- kurs – Komunikacja interpersonalna
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
- warsztaty psychologiczne
- zakup woucherów na samodzielny zakup usług sportowych i kulturalnych
- zajęcia wyrównawcze
- poradnictwo prawne
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych
- wypłatę zasiłków rzeczowych na usamodzielnienie się
- seminaria informacyjno-integracyjne
- spotkanie edukacji obywatelskiej
- spotkania i wyjazdy integracyjne dla dzieci z domu dziecka
- turnusy i zabiegi rehabilitacyjne.

 

 

Reklama


Opinie i komentarze użytkowników (0):

skomentuj ten artykuł

Zobacz podobne wpisy z działu: Radni i rady samorządowe

Nadzwyczajna sesja w gminie Iłów

Adam Orliński nr 2 na liście PSL

Kamila Gołaszewska - Kotlarz nową wiceprzewodniczą…


 

Urodziny u Rodziny już w niedzielę

Dożynki Powiatowe - Rybno 2008

Nowa strona ratusza na e-Sochaczew.pl


Zobacz więcej wiadomości z działu: Radni i rady samorządowe

Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie