Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Struktura Urzędu

Audytor Wewnętrzny
Prowadzi sprawy związane z audytem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
Telefon (46) 864-18-40

Biuro Radców Prawnych
ul. Piłsudskiego 65
Telefon (046) 864-18-40

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Zbigniew Madej
ul. Ziemowita 10
Telefon (46) 864-18-16

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dyrektor Tadeusz Jaworski
ul. Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-81, 864-18-27

Sekretarz
Zofia Romanowska
ul Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-53
Faks (46) 864-18-71

Skarbnik
Teresa Pawelak
ul. Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-56
Faks (46) 864-18-71

Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych
Marzena Cybulska
ul. Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-40

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor Jarosław Sobotta
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-08, 864-18-03

Wydział Komunikacji i Transportu
Dyrektor Paweł Masłowski
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
Obsługa interesantów w godz 8:00 - 15:00
Pobieranie numerków systemu kolejkowego w godz 8:00 - 14:30
Telefony:
(46) 864-18-10 - Kasa
864-18-11 - prawa jazdy
864-18-15 - dyrektor
864-18-13 - kartoteka pojazdów
864-18-14 - rejestracja pojazdów
864-18-39 - organizacja ruchu
Faks (46) 864-18-80

Wydział Finansowy
ul. Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-57, 864-18-54, 864-18-58
Faks (046) 864-18-71

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor Bogusław Marcinkowski
ul Ziemowita 10
Telefon (46) 86-18-31, 864-18-19, 864-18-18

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dyrektor Marcin Podsędek
ul. Piłsudskiego 69
Telefon (46) 864-18-33, 864-18-59, 864-18-30
Faks (46) 864-18-38

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Dyrektor Stefan Grefkowicz
ul. Piłsudskiego 65
Telefon (046) 864-18-61, 864-18-45, 864-18-24, 864-18-17, 864-18-20


Struktura Organizacyjna Urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie:
www.sochaczew-powiat.bip.org.pl
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie